top of page

ONZE VISIE

Wij willen kwalitatieve eerstelijnszorg aanbieden, betaalbaar voor iedereen en zullen steeds trachten zo wetenschappelijk mogelijk te werken.

ATTESTEN EN MEDICATIE

Gezien de wettelijke verplichtingen moet er voor attesten  (sportclubs, geschiktheidsattesten onderwijs, voeding , ...), pre-operatieve formulieren, of verzekeringspapieren steeds een afspraak gemaakt worden. Wij geven steeds voldoende medikatievoorschriften mee tijdens de consultatie. Verlengingen en nabestellingen via mail of telefonisch contact zullen enkel uitzonderlijk gegeven worden. 

PRAKTISCHE ZAKEN

Wij werken enkel op afspraak. Op elk afspraakmoment kan maar één patiënt gezien worden. Is de agenda volzet? Neem dan telefonisch contact op. Mails worden niet onmiddellijk gelezen.​ Bent u niet ingeschreven in de praktijk? Wij verzoeken u om dit te melden bij het maken van een afspraak en zeker uw gsm nummer op te geven. Zonder telefoonnummer zal  uw afspraak geannuleerd worden.​ Wij helpen u graag uit nood als uw huisarts met vakantie is maar dit kan enkel na telefonische afspraak. 

 

Wij stellen het op prijs als u zo veel mogelijk zelf naar de praktijk komt waar we beschikken over drie volledig uitgeruste praktijkruimtes. Ons afsprakensysteem beperkt de wachttijd tot een minimum. Voor de raadpleging proberen wij u steeds bij de arts van uw keuze een afspraak te geven. Huisbezoeken zullen onder de artsen verdeeld worden. In uitzonderlijke gevallen kan een video consultatie ingepland worden. Hiervoor zal u van de arts een link ontvangen waarmee u kan inbellen. Derdebetalersregeling wordt toegepast bij iedereen op voorwaarde dat u uw identiteitskaart mee hebt. Het inlezen van de identiteitskaart bewijst aan het RIZIV dat u hier op consultatie was.

Er kan bij ons betaald worden met bancontact en/of Payconiq.

 

U kan bij ons een globaal medisch dossier afsluiten, waardoor wij als huisarts een beter overzicht hebbben over uw gezondheidstoestand en de reeds uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Zo worden dubbele onderzoeken en nutteloze behandelingen vermeden en wordt er meer aandacht geschonken aan preventie.
 

Onze praktijk is een opleidingspraktijk van de Universiteit Gent, wat betekent dat studenten geneeskunde in onze praktijk stage kunnen lopen. Indien u liever geen stagiair wenst bij de raadpleging, kan u dat aan uw arts melden.

bottom of page