Welkom
Voor een online afspraak: reden opgeven is noodzakelijk!!!

 

 

Praktijkmededeling:

Dokter Capucine is met verlof op 17 en 18 februari.

Dokter Marleen is met verlof op 19 februari en van 3 tot en met 5 maart.

 

Onze visie :

Wij willen kwalitatieve eerstelijnszorg aanbieden, betaalbaar voor iedereen en zullen steeds trachten zo wetenschappelijk mogelijk te werken.

 

Wij werken uitsluitend op afspraak: 09/231 76 76.

Het secretariaat is dagelijks geopend van 08u00 tot 12u00.

Bij elke consultatie zullen wij u vragen om uw identiteitskaart te mogen inlezen.


 

U kan online een afspraak maken. Op elk afspraakmoment kan maar één patiënt gezien worden. Is de agenda volzet? Neem dan telefonisch contact op. Mails worden niet onmiddellijk gelezen.

Voor nuchtere bloedafname maakt u best telefonisch een afspraak.

 

 

Bent u niet ingeschreven in de praktijk? Wij verzoeken u om dit te melden bij het maken van een afspraak en zeker uw gsm nummer op te geven. Zonder telefoonnummer zal  uw afspraak geannuleerd worden (vaak worden deze afspraken gemaakt en niet nagekomen).

Wij helpen u graag uit nood als uw huisarts met vakantie is maar dit kan enkel na telefonische afspraak .


 

ATTESTEN EN MEDICATIE: 
Gezien de wettelijke verplichtingen moet er voor attesten  (sportclubs,geschiktheidsattesten onderwijs,voeding ,ect.), pre-operatieve formulieren, of verzekeringspapieren steeds een afspraak gemaakt worden.

Wij geven steeds voldoende medicatievoorschriften mee tijdens de consultatie.

Verlengingen en nabestellingen via mail of telefonisch contact zullen enkel bij uitzondering gegeven worden.

Kijk dus iedere keer goed na of u al uw voorschriften meegekregen heeft. 

Attesten, formulieren e.a. worden bij voorkeur afgehaald of afgegeven tussen 8 en 12 uur. 
 

Wij stellen het op prijs als u zo veel mogelijk zelf naar de raadpleging komt waar we beschikken over drie volledig uitgeruste praktijkruimtes. Ons afsprakensysteem beperkt de wachttijd tot een minimum.

Komt u met meer dan 1 persoon, vraag dan ook meerdere afspraken. Voor de raadpleging proberen wij u steeds bij de arts van uw keuze een afspraak te geven. Huisbezoeken zullen onder de drie artsen verdeeld worden.

 

Derdebetalersregeling wordt toegepast voor iedereen op voorwaarde dat u ingeschreven bent (GMD) en u uw identiteitskaart mee hebt. Het inlezen van de identiteitskaart bewijst aan het RIZIV dat u hier op consultatie was (fraude vermijden).

U kan bij ons betalen met bancontact als u de APP Bancontact mobile heeft gedownload.
 

 

U kan bij ons een globaal medisch dossier afsluiten, waardoor uw huisarts een beter overzicht heeft over uw gezondheidstoestand en de reeds uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Zo worden dubbele onderzoeken en nutteloze behandelingen vermeden. Via dit dossier kunnen wij ook aandacht besteden aan preventie zoals vaccinatie-opvolging, uitstrijkjes, mammografieën, ...

 

Onze praktijk is een opleidingspraktijk van de Universiteit Gent, wat betekent dat studenten geneeskunde in onze praktijk stage kunnen lopen. Indien u liever geen stagiair wenst bij de raadpleging, kan u dat aan uw arts melden.

 

Zelf volgen we natuurlijk ook wetenschappelijke bijscholingen.
Tevens zijn Dr. De Vriese en Dr. Verstraete erkend als politiearts.

© Afspraken.be