De huisarts krijgt bij het opsturen van een voorschrift naar Sciensano via de eForm LaboratoryTestPrescription een activatiecode (CTPC) op zijn scherm en kan die meedelen aan de patiënt.

➔ de patiënt krijgt dezelfde activatiecode (CTPC) via SMS

➔ de huisarts moet geen staalafnamepost meer aanduiden.

De patiënt, of iemand voor zijn rekening, kan in die staalafnameposten een afspraak maken op basis van zijn activatiecode (CTPC) via: 

https://www.mijngezondheid.belgie.be.

 

Hij/zij dient daarbij de volgende gegevens bij de hand te hebben:

- de activatiecode (CTPC) die hij/zij heeft gekregen via SMS of van zijn arts

- een telefoonnummer waarop hij/zij kan bereikt worden, liefst een gsm-nummer

- een mailadres om eventueel een quarantaine-attest te bezorgen

- zijn/haar identificatienummer sociale zekerheid (INSZ)

- de naam van de huisarts die het testresultaat moet krijgen

- als hij/zij de app Coronalert gebruikt, de testcode van 17 cijfers die hij/zij met zijn/haar app heeft gegenereerd en de begindatum van besmettelijkheid die de app heeft berekend.